שמן הטוהר

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

מאמרים

Protective Essence

This special oil is the solution for a wide range of medical problems, both internal and external. It is produced from the fruits of a small bush that grows in the Pamir, Himalaya and Siberian Mountains, and has long been known in Chinese, Mongolian, Siberian and Russian tradition for its medicinal properties. The oil has found its way into Europe and the United States by virtue of its ability to treat external skin wounds such as cuts, scratches, deep wounds, ulcers, infections, allergic reaction, blood hemorrhages, and pressure sores.

Lire la suite...

בעיית הקנדידה

There are no translations available.

גורמים לגדילת יתר של קנדידה-
שימוש ממושך באנטיביוטיקה-  האנטיביוטיקה הורגת בין היתר גם את החיידקים הטובים "החפים מפשע" ולכן פוגעת בפלורת המעיים, לאחר שימוש נרחב באנטיביוטיקה יש הסובלים מבעיות עיכול ומגידול יתר של פטריות בגוף (בין היתר גם פטריות וגינליות), לכן חשוב כל-כך בכל מקרה של נטילת אנטיביוטיקה לפצות את הפלורה הטבעית של המעיים ע"י תוסף טבעי של חיידקים פרוביוטיים (המכיל אצידופילוס וביפידוס).

Lire la suite...

Qu'est ce la Ritalin ou Mph?

Ritalin est le nom commercial d'un médicament 
qui traite des troubles de l'attention et de la concentration, et de l'hyperactivité.
Ce médicament ressemble a l'amphétamine et le composant utilisé s'appelle Méthylphénidate (C14H19NO2).

Lire la suite...

Recul des gencives traitement naturel

 

Plus de 30% de la population âgée de plus de trente ans en Israël, ainsi que plus de 50% de la population de plus de cinquante-cinq ans, souffrent d'une manière ou d'une autre de maladies des gencives et de détérioration des maxillaires. Cependant, du fait que la maladie des gencives nommée fort à propos parodontose (paro=autour, dont=dent) se développe généralement sans douleurs, la plupart des gens qui en souffrent n'en sont pas conscients.

Lire la suite...
You are here: